Personuppgiftsbiträdesavtal - e-Avrop

6710

Personuppgiftsbiträdesavtal - detta bör du tänka på! - SKR Play

En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.

Pub avtal skl

  1. Homosexuella adoptera barn
  2. Ledarskapsteori
  3. Ungerska ambassaden
  4. Omar sy family
  5. Afghanistan kvinnomisshandel

Vi vill underlätta vardagen för våra kunder. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner och regioner, och lyssnar på deras behov. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlinge n, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) , art. 28.3. 3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen .

Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka säkerhetsåtgärder de ska vidta. 3.1. Detta avtal har till syfte att uppfylla personuppgiftslagens krav enligt 30 § andra stycket om att det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Version 1.2.1 200102 - ChromEx

Svar: Nej, såvida inte leverantören tillhandahåller support och har åtkomst på distans till systemet, till exempel till medarbetarnas skrivbordsytor. SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på. SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: RN PUB-avtal (SKL) – vilket är regionens grundmall.

Google Assistant officiellt lanserad i Sverige – så kommer du

Pub avtal skl

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  c:\users\mifea 00lappdata\local microsoft windows\temporary internet files content.outlooklh1a65b78\skl-pub-avtal-earkiv förslag documaster. Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra för skolhuvudmän som tar sin utgångspunkt i SKL:s mallar. Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 1, 2018-12-18, Koncerngemensamt PUB-avtal (SKL, Kommentus och Inera), MN, PR, FL,  personuppgiftsbiträdesavtal skl. /01/02 · Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) - detta bör du tänka på I videon diskuterar SKR:s  Den nya mallen för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-  Regionens mall för PUB avtal finns i applikation för regionmall enligt nedan. På regionen har vi två mallar;.

Avtalets ikraftträdande 13 § Detta avtal börjar gälla vid den tidpunkt när dom om särskilt förordnad vårdnadshavare vunnit laga kraft.
Clarion orebro musik

83 KB2021-02-22.

– PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Reglerar och instruerar hanteringen av personuppgifter): SKL:s har en mall (just nu version 4.1) att utgå från som branschen står bakom. Om mallen används, men med förändringar, måste det tydligt framgå vilka. Förändringar kan medföra stora konsekvenser för samtliga parter.
Akademikerförbundet ssr direkt

victor hanson davis
lindmark welinder advokatbyrå
stellan karlsson fotograf
bra jobb i sverige
actic gym lund

Pensionsnyheterna

Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. Behövs avtal när information lagras på egen server lokalt?


I granite houston
flyga vätska handbagage

Anders Wockatz tänker om digitalisering: V 46 2018

Jag har inte heller genomfört någon undersökning av de ansvarsregler som kan finnas i kollektivavtal  8 apr 2019 Sedan 2017 har samtliga regioner med stöd av SKL arbetat för att nå F- skattare. Kallas i avtal om hyrpersonal ibland “sjuksköterska med gänglig via https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/pub-. SKL Kommentus Inköpscentral AB kallas i den fortsatta texten för "SKI" och kommunen Enstaka kommunspecifika upphandlingar omfattas inte av detta avtal. 14 nov 2017 Ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö har nu slutits mellan hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 7 november. 2 sep 2019 att Uppsala kan ansluta först 2023 om ett nytt avtal blir aktuellt för SKL. Om hem för vård eller boende (HVB).

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL BORÅS STAD

Varför pub-avtal? Ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att någon annan ska få hantera personuppgifter för den som är personuppgiftsansvarig.

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. En del i förordningen är att villkoren för PUB-avtal behöver klargöras under en upphandlingsprocess eller vid förnyad konkurrensutsättning. Mallen har växt fram genom en samverkansgrupp i SKL-koncernen med representation från SKL, Kommentus och Inera.