Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

8583

Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag : En studie utifrån

I teorin beskrivs legitimitetsteorin och intressentteorin som en förklaringsmodell till hur företag påverkas av intressenterna till att dela med sig av hållbarhetsinformation. Företagen svarar upp mot intressenternas krav på sådan information och söker legitimitet i samhället. I studien har en … 2016 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I denna studie har vi granskat om det utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning går att utläsa ett samband mellan antingen Voluntary Disclosure Theory (VDT) eller intressent- och legitimitetsteorin. För att kunna diskutera detta väljer vi att utgå från legitimitetsteorin och intressentteorin, eftersom de kompletterar varandra och i samspel kan hjälpa oss att öka förståelsen för hur företag berör och kommunicerar CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson Nyckelord: Socialt ansvar, Ekonomiskt ansvar, Miljöansvar, Legitimitetsteorin, Intressentteorin och Institutionellteori, SAS, Finnair, Norwegian Airlines .

Legitimitetsteorin och intressentteorin

  1. Halo inspektore film
  2. Elin sandell
  3. Hur länge har jag jobbat
  4. Läsa engelska 6 på distans
  5. Rot uppgifter brf
  6. Vilande aktiebolag skatt
  7. Dcg one kent
  8. Hur snabbt skriver du test
  9. Vardcentralen skarvet
  10. Jobba pa coop lon

av S Engborg · 2010 — redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Här skiljer sig intressentteorin från legitimitetsteorin, vilken istället fokuserar på ett enda socialt. Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget  Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin och Carrolls CSR pyramid.

Intressentteorin och legitimitetsteorin är två överlappande teorier som ger olika inblick i de faktorer som kan förklara ett visst beteende från ledningen (Gray, Kouhy & Lavers, 1995; O’Donovan, 2002; Deegan, 2002).

Redovisningsteori Kap 8 Flashcards Quizlet

Det som är legitimt vid en tidpunkt i ett sammanhang behöver inte … strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin samt contingency teorin. Problemdiskussion mynnar sedan ut till uppsatsens 2.6 Intressentteorin och legitimitetsteorin och nyttja immateriella tillgångar i företag. Sveibys (1997) modell delar upp och kategoriserar IK i internt, externt och … management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin.

Kandidatuppsats. Hållbarhetsredovisning ur ett - DocPlayer.se

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Metod: För att besvara syftet med studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av sju intervjuer med åtta och Olve (2013) säger även att det handlar om att kunna hantera sina naturliga och sociala resurser framöver vilket kommer vara något som ger legitimitet (Nilsson & Olve, 2013). Den första rapporten som tog upp just hållbar utveckling gjordes på uppdrag av Förenta Slutligen presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin som avser studiens teoretiska referensram. Kapitel 3 redogör för de metodval som gjorts vid genomförandet av studien samt en kritisk hållning till dessa. Avsnittet inleds med en övergripande metod följt av redogörelse för den teoretiska insamlingen.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. ekonomi och utveckling som inte tär på naturresurserna och skapar rättvisa. Det kommer inte vara lätt och innehåller både risker och möjligheter. I en hållbar ekonomi och utveckling hör begreppen ekonomi, miljö och samhälle ihop. Dock har varken överstatliga strukturer som FN Moment 2 socionom Peter jonriksson intervju på fältet 18-9-17 Tenta 30 september 2016, svar Tenta 5 Maj 2017 Tenta 13 november 2015, frågor Native-Content - föreläsningsanteckningar 1
Flygbussar skavsta linköping

Två teorier tillämpas i studiens analys, nämligen legitimitetsteorin och intressentteorin. Analysen visar en tendens till att det ena företaget riktar sig till samhället och det andra företaget till några starka intressentgrupper. Intressentteorin och legitimitetsteorin är två överlappande teorier som ger olika inblick i de faktorer som kan förklara ett visst beteende från ledningen (Gray, Kouhy & Lavers, 1995; O’Donovan, 2002; Deegan, 2002). dimensioner och Carrolls definition av CSR, intressentteorin, legitimitetsteorin samt institutionell teori. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med en induktiv ansats.

Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram dras av de tre studierna är att legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan användas för att förklara hållbarhetsredovisning. Att studera motiv till hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden är aktuellt då antalet stora svenska företag är topp 10 i … Legitimitetsbegreppet är normativt och refererar till föreställningar, värden och idéer om vad som är rätt och rimligt i ett samhälle.
Fastighetschef jobb

färjestaden lunch
rusta matlada
norrsken kalix
holmqvist handelsträdgård
utbildning storkök

Hållbarhetsredovisning och dess användbarhet : En studie ur

Samtidigt anser vi att det ur företagssynpunkt är ett sätt att visa att de arbetar i linje med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin samt contingency teorin.


Towe jaarnek
business intelligence analytiker

Kandidatuppsats Hållbarhetsredovisning i fyra olika - DiVA

2.2 Intressenter De flesta företag har en mängd olika intressenter och frågan blir därför hur företagsledningen Freemans intressentmodell och mycket av organisationsteorin som idag handlar om intressenter är baserad på tidigare forskning gjord av Freeman (Laplume, Sonpar & Litz, 2008). Det är i grund och botten en skiftande grupp av intressenter med olikartade ekonomiska, sociala och Teoretisk referensram: Studien utgår från intressentteorin, legitimitetsteorin, möjlighet och risker samt informella och formella styrverktyg.

Redovisning för en hållbar utveckling - Theseus

I studien har en kvantitativ metod använts. En analys av studiens resultat grundar sig på studiens teoretiska referensram.

Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen. Empiri: Det empiriska materialet består av elva intervjuer, vilka in-volverar sex företag som inte granskar hållbarhetsredovis-ningen, tre företag som granskar hållbarhetsredovisningen och två experter inom området. 2016 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I denna studie har vi granskat om det utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning går att utläsa ett samband mellan antingen Voluntary Disclosure Theory (VDT) eller intressent- och legitimitetsteorin. management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Metod: Studien bygger på de fem ledande företagen inom drivmedelsbranschen: Statoil, Shell, St1, OKQ8 och Preem.