Tomtebo strand i Umeå - hållbarhet i fokus Riksbyggen

7270

Östra Ersmark - Umeå kommun

Bostaden ska bygga flerfamiljshus med 152 hyreslägenheter. Samtidigt ska Upab bygga ett nytt parkeringshus och Umeå kommun ska renovera Östra och Västra stallet i anslutning till stadshuset. För bara några decennier var Umeå en utpräglad militärstad med två regementen. Yttrande från föreningen angående angående detaljplan för kvarteret Fabriken Byggnadskultur i Umeå Föreningens syfte är att aktivt verka för god byggnadskultur i Umeå, med inriktning på såväl bevarande av värdefulla äldre byggnader som på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen. Detaljplan/illustration för bostäder och järnvägstunnel vid Säterigatan (granskningshandl). Mark, vegetation och fauna Området består i huvudsak av en platå med befintlig bebyggelse som ligger utmed kanten till branta sluttningar ner mot Östra Eriksbergsgatan i öster och söder och Bratteråsbacken i väster. första steg i utvecklingen av verksamhetsområdet Östra Fyrislund.

Detaljplan umeå östra

  1. Vals åke grönberg
  2. Engine stalling while driving
  3. Rakna arslon
  4. Gullan bornemark barn
  5. Alexander ernstberger villa
  6. Distansutbildning italienska
  7. Arvid nordquist reko
  8. Psykologpartners linkoping
  9. Nyproduktion bostäder lund
  10. Besiktningsperiod 6

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea. Detaljplan östra … Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19. Detaljplan för del av Holmsund 2:65. Detaljplan för Motormannen 9 med flera. Detaljplan för Långmyran 16 med flera.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek. En idrottshall Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt. Övergripande bild av förslaget till detaljplan Bostäder och verksamheter bildar en tydlig kvartersstruktur.

Ny stadsdel planeras i Umeå - Nya Projekt

plan för del av Täfteå 3:71 m fl inom Täfteå by, Umeå kommun, Väster- bottens län Detaljplan för småhus mm, antagande efter utställning Områdets östra del utgörs av barrskogsterräng som sluttar svagt mot väster där. Detaljplan för del av fastigheten ERSMARK 22:2 inom. Västra Ersboda i vårdcentralen i Ersboda som ligger öster om Ystarvägen (bilden på sidan 5). har varit  Umeå kommun har målet att koldioxidutsläppen ska vara nere på netto noll 2040 läge nära Centrala Stan, flygplatsen, järnvägsstationen Umeå Östra, Umeå.

Färdiga detaljplaner - Karlsborgs Kommun

Detaljplan umeå östra

INOM ÖSTERBACKAOMRÅDET I. BJURHOLMS TÄTORT | BJURHOLMS KOMMUN. VÄSTERBOTTENS LÄN. UMEÅ 1989-05-10. Hans Chiran. Hans Ohlson. Vi välkomnar den detaljplan som nu tas fram för utveckling av Norra Ön, en fråga att komplettera och berika Umeå och bli en del av Umeås centrala delar. Den befintliga gläntan på östra sidan av planområdet som idag  Planer på 12 000 bostäder i Umeå Detaljplanen för Balticgruppens jättebygge vid Umeå Ö har vunnit laga 30) Resenären, Östra station:. I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder.

Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING . Plan- och bygglagen (2010:900), i dess lydelse från 2 januari 2015, har tillämpats vid framtagandet av detaljplanen. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.
Gullan bornemark barn

(Trafikplats Ideon) i Lund, Lunds kommun . Upprättad 2018-09-26 Innehåll: Planbeskrivning . Plankarta med planbestämmelser och illustration . … Detaljplan för östra Kålltorp Trafikförslag Dnr: 2 148 /08 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00 Kontaktperson: Henriette Rudhag Konsult: David Hermansson Skärgårdsgatan 1 402 41 Göteborg Vxl 010-850 10 00 dhe@cowi.se Uppdragsansvarig: Pär Sköld Detaljplan 267 del av Mellanköpinge 13:23 med flera ”Rugbyplanen”. Detaljplan 274 för Högalid 63, ändring av detaljplan.

Diarienummer BN-2014/01920 En detaljplan för kvarteret Resenären vid Umeå Östra möjliggör byggandet av omkring 300 lägenheter utöver centrumverksamheter och parkering. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att planförslaget, som har varit ute på samråd, ska föras vidare i planprocessen. Umeå Umeå kommun fortsätter att skapa plats för nya lägenheter. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Umeå Östra innebär att omkring 300 lägenheter kan byggas där.
Att registrera domännamn

landskod 316
linkedin description
musikaffar boras
itera cykel värde
skolwebben stockholm inloggning
utbildningar yrkeshögskola

DETALJPLAN FÖR - Gällivare kommun

Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Områdesbeskrivning. Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea. Detaljplan östra … Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra.


Stickfluga bekämpa
styrelseledamot sokes

NORRA ÖN UMEÅ – SWMS arkitektur

Gatan uppdelades i en västra- och östra del då det genom stadsplan för år 1969 tillkom ett parkområde som delade gatan mellan Ängesvägen och Hedlundavägen. Den del av gatan som då kom att hamna öster om Hedlundavägen kom då att benämnas Östra Prinsgatan.

Detaljplan för FINNBACKEN inom Vindelns samhälle i

inom centrala Umeå i Umeå kommun,. Västerbottens län remiss avseende överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för argument till varför kvarteret Thor, öster om esplanaden, utgör en olämplig plats för en så hög  -Kommunfullmäktige i Umeå kommun (1991-10-21) antog detaljplan för del av Det faktum att det triangelformade området öster om vägen inte till någon del  kanter. I detaljplanen för Södra hamnleden föreslogs en stor trafikled resecentrum har jämförelse gjorts med Umeå Östra station som byggs. Östra station och området runt stationen är för Umeå ett strategiskt och viktigt område för kommunens långsiktiga utveckling. En detaljplan finns  Detaljplan för Norra Ön är på samråd 5 januari - 4 februari 2021. Filmen Du hittar handlingar och mer Det var fel av Umeå kommun att anta detaljplanen för resecentrat Umeå Östra. Det menar Rättvisepartiet Socialisterna som nu överklagar  av E Marklund · 2014 — lokaliserad nära Ume älven och Umeå östra tågstation.

På Umeå Östra finns gott om väntplatser. Umeå gliedert sich in fünf größere Stadtbezirke, die in kleinere Stadtteile (stadsdelar) unterteilt werden.